Home About Login Current Archives Announcements Editorial Board
Submit Now For Authors Call for Submissions Statistics Contact
Home > Archives > Volume 11, No 3 (2013) > Article

DOI: 10.14704/nq.2013.11.3.683

Quantum Nature of Consciousness and the Unconscious Collective of Carl G. Jung

Adam Grzegorz Adamski

Abstract

Human biological system in order to transmit information does not only use biological channels but also electromagnetic, acoustic and soliton waves; electric, electromagnetic and torsion fields as well as bioplasma. Each of these channels can be a carrier of information for a biological system or it can function as a team in bioplasma system. Although biochemistry takes into consideration the presence of electrons, it still ignores the role of photons, phonons, solitons, spins, electromagnetic fields, and bioplasma in the life processes of the organism. It is difficult to explain the process of regeneration of biological structures as well as mental processes taking into consideration only the ionic conductivity since its speed is too slow and it equals 120 m/sec. The bioelectronic model assumes that protein structures, DNA, RNA, and melanin have the properties of an electronic material in which local and nonlocal quantum processes can occur. In this paper an author uses a hypothetico-deductive method in order to explain the nature of consciousness and formulates the thesis that the nature of consciousness is located in quantum processes.

Keywords

bioelectronic processes; bioplasma; consciousness; perception

Full Text

PDF

References

Adamski A. Melanina, enzymy i melatonina w zdrowiu i chorobie. Wyd Fundacja. Rybnik Signum Magnum, 2005.

Adamski A. Rola procesów bioelektronicznych w kształtowaniu percepcji zmysłowej i funkcji psychicznych człowieka, Katowice, Wyd. Uniwersytet Śląski, 2006.

Adamski A. Psychologiczny wymiar czasu i przestrzeni w ontogenezie człowieka. Bielsko-Biała. Wyd Compal, 2007.

Adamski A. Pojęcie natury ludzkiej świadomości w świetle fizyki kwantowej i bioelektroniki. Materiały z konferencji Nauka –Etyka – Wiara. Dobieszków 23-26. VI. 2011.

Adamski, A., Sławiński J. Consciousness and its unknown face in the light of quantum psychology. Oświęcim. Wyd. Napoleon V. 2011.

Athenstaedt H. Spontaneous polarization and pyroelectric behavior of organisms. Ferrelectrics 1987; 73: 455-466.

Barnaś J. Spin w elektronice Postępy Fizyki, tom dodatkowy 53D, s. 78. 2002. Materiały XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich.

Barrett MD, Chiaverini J, Schaetz T, Britton J, Itano WM, Jost JD, Knill E, Langer C, Leibfried D, Ozeri R, Wineland DJ. Deterministic Quantum Teleportation of Atomic Qubits. Nature 2008; 429: 737. doi:10.1038/nature.

Barr F, Saloma J, Buchele M. Melanin - the organizing molecule. Medical Hypotheses 1983; 11: 1-140.

Bouwmeester J, Pan K, Mattle M, Daniell M, Weinfurter EH, and Zeilinger A. Experimental quantum teleportation. Nature 1997; 390:575-579.

Brizhik L. Energy and information transfer in biological systems. How physics could enrich, Italy, 2000: 218 –2.

Brizhik L. Soliton mechanism of charge energii and information transfer in Wyd. World Scientific Publishing . Co Ptc . Ltd. Singapore, 2003.

Chmura J, Sławiński J. Antioxidative activity of catecholamines and model. Neuromelanins as assayed by electrochemiluminescence. Wyd. Acta Biologica Cracoviensia, Servies. Zoologia 2000; 42: 87- 94.

Crippa PR, Cristofoletti V, Romeo N. A band model for melanin deduced from optical absorption and photoconductivity experiments. Biochim Biophy Acta 1978; 538: 164-170.

Corry PM, Mc Gines JE, Armour E. Pigment cell. Nature 1976; 2:321- 326.

Demidow W. Patrzeć i widzieć. Wyd. NOT-SIGMA, Warszawa, 1989.

Edmundson DE, Enns RH. The patictle-life nature of colliding light bulletes. Physical Review A 1995; 51: 2484-2498.

Fabian JA, Matos-Abiague C, Ertler P, Zutić SI. Semiconductor Spintronics. Acta Physica Slovaca 2007; 57: 565.

Gorzelańczyk E, Podlipniak P. Poszukiwanie uniwersalnych mechanizmów przetwarzania muzyki. W: Człowiek – jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki. Kęty Wyd Drukarnia Propak – 2006: 41- 49.

Hu H and Wu M., Action modulation of neural spin networks suggests possible role of Spin Biophysics Consulting Group, 25 Lubber Street, Strony Brook, New York 11790,USA, 2004.

Inyushin MV. Bioplasma: The fifth state of matter. In: Whyte J., Krippner S, (red.): Future science life and the physics of paranormal phenomena. New York 1977; 1: 15- 120. Doubleday & Camp.

Jacak L. Komputer kwantowy, jako nowe wyzwanie dla nanotechnologii. Materiały XXXVI, Zjazdu Fizyków Polskich – Toruń 2001.

King R. Melanin. A key freedom. Chicago: Lushena Books. 2001.

Mc Ginnes JE, Corry P, Proctor P. Amorphous semiconductor switching in melanin. Science 1974; 183: 853-855.

Nielsen M, Chuang L. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2000.

Nordlund JJ, Boisy RE, Hearing VJ et al., The chemistry of melanins and related metabolites. 1998; 307-332. Oxford Uniwersity Pres.

Pawluczak W. Bielactwo nabyte – współczesne poglądy na etiopatogenezę i mozliwości leczenia. Nowa Medycyna – Dermatologia 2000, II: 107 –113, 223-231.

Sedlak W. Model układu emitujacy pole biologiczne i elektrostaza. Kosmos A 1967, 16: 151-159.

Sedlak W. Ewolucja bioplazmy. Roczn Filozof 1975; 23(3): 95-116.

Sedlak W. Bioelektronika 1967-1977. Warszawa, IW PAX 1979.

Sedlak W. Homo electronicus. Warszawa, PIW 1980.

Sedlak W. Postępy fizyki życia. Radom. Wyd. PAX 1984.

Shipov CI. Theory of Physical Vacuum. Moskwa. M.NT-Centr, 1993.

Shipov CI. Unification of interactions in the theory of physical vacuum. Preprint 3. MITPF, 1996.

Szipow GI. Teorija fiziczeskogo wakuma. Moskwa. Nauka, 1997.

Sarna HM, Swartz HM T. The physical properties of melanins, in "The Pigmentary System", ed. JJ Nordlund et al., Oxford University Press, 1988, p. 333-357

Strzelecka T. Semiconductor properties of natural melanins. Physiol Chem Phys 1982; 14:45-56.

Wolska A. Psychofizjologia widzenia.W:Technika świetlna. Warszawa. Wyd. Polski Komitet świetleniowy. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 1998.